In het 2e en 3e jaar van de Hogere Graad van elke opleiding volg je Kunstgeschiedenis. 
NIEUW – vanaf dit schooljaar – is dat je dit vak nu ook kan volgen zonder ingeschreven te zijn in een artistieke optie. Je volgt dus (bijna) maandelijks enkel en alleen Kunstgeschiedenis gedurende een 4 uur durende sessie en dit voor slechts €150 per schooljaar.
We stellen ons wel eens de vraag: “Wat is kunst eigenlijk? Waarom hangt of staat iets in een museum?”
Deze en andere vragen vormen onze bron van inspiratie. Verschillende thema’s, trends en stromingen uit zowel de actualiteit als het verleden worden bekeken, toegelicht en gekaderd. Niet per se om tot een sluitend antwoord te komen maar om onze inzichten en meningen te verrijken. De lessen Kunstgeschiedenis zijn er om samen te bekijken wat er werkzaam is in kunstwerken op zich en in de wereld daar omheen.
Alle onderwerpen die aan bod komen, dienen om je persoonlijke creativiteit te stimuleren. Ze helpen om je interesse en honger naar meer aan te wakkeren.
De wereld van de (hedendaagse) kunst is veelomvattend. Dit veelzijdige landschap bekijken en in kaart brengen is een hele onderneming. Er wegwijs in worden is onze ‘opdracht’.
Wat je mag verwachten zijn (theoretische) voordrachten en interactieve lessen rond kunst nu en toen. Atelierbezoek, tentoonstellingsbezoek(en), lezing(en), … staan eveneens op de lijst!
Wie weet wordt dit de springplank naar de praktijk …

 

• docent: Raphaël Vandeputte
De lessen gaan door op
  • dinsdag 18.30u-22u [code 40]