Schooljaar 2018-2019:

Her-inschrijvingen (huidige leerlingen) vanaf 15 mei 2018.

Nieuwe inschrijvingen vanaf 22 mei 2018

Wanneer de inschrijvingen weer van start gaan kan je dit HIER doen via het digitaal inschrijvingsformulier.

Wil je zeker zijn van je plaats in een atelier, wacht dan niet te lang want de plaatsen zijn beperkt! Zo lopen de inschrijvingen voor de kinderen 6-11j op woensdagnamiddag dikwijls zeer snel binnen!

Let wel: je bent pas ingeschreven als ook de betaling in orde is.

Hieronder vind je alle voorwaarden en verminderingstarieven. Heb je toch nog vragen, contacteer ons! 

TARIEVEN

KINDEREN EN JONGEREN (6-17 jaar)

    € 65      normaal tarief  [t/m 17 jaar op 31/12/2018]
    € 42      verminderd tarief 
                  - vanaf 2° inschrijving op hetzelfde adres
                  - attest nodig in sommige gevallen (zie bijkomende onderaan)

JONGVOLWASSENEN (18-24 jaar)

    € 129     [t/m 24 jaar op 31.12.2018]
                  geen attest nodig 

VOLWASSENEN (+25 jaar)

    € 307     normaal tarief [vanaf 25 jaar op 1/1/2019]
    € 129     verminderd tarief
                  inschrijven enkel mogelijk bij binnenbrengen juiste attest op het secretariaat.
                  (zie bijkomende onderaan)


HOE INSCHRIJVEN?

1. DIGITAAL

A. Nieuwe leerlingen (vanaf 22 mei)

 • Vul de inschrijvingsfiche in via www.academiekontich.be.(Eén webdocument per leerling.)
 • (Totaal)bedrag storten op rekeningnr. BE30 0910 1987 3511 mededeling : naam + geboortedatum + CODE (per leerling)
 • U ontvangt een bevestigingsmail na controle betaling.

B. Herinschrijving (vanaf 15 mei)

 • Bedrag storten op rekeningnummer BE30 0910 1987 3511 mededeling : naam + geboortedatum + CODE (per leerling)
 • U ontvangt een bevestigingsmail na controle betaling.
2. OP HET SECRETARIAAT
 • Adres: Mechelsesteenweg 140, 2550 Kontich, 1e verdieping
 • Open op: di, do, za: 9u - 13u, woe: 14u - 20u. (Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten. Vanaf eind augustus is het secretariaat enkel open op de dagen en uren die aangekondigd worden op de homepagina).
 • Breng  uw identiteitskaart mee. 
 • U kan cash of via Bancontact  betalen.
 • Elke inschrijving met korting waarvoor een attest nodig is dient op het secretariaat te gebeuren.
 • Voor  informatie aangaande attesten: zie hieronder.

EXTRA INFO

Definitieve inschrijving:
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
 • Kinderen van 6 tot 11 jaar worden per leeftijd in een klas ondergebracht. Zij kunnen conform hun leerjaar van het dagonderwijs ingeschreven worden (indien zij niet op leeftijd zitten) mits toestemming van de directie.
 • Uitschrijven en recuperatie van het inschrijvingsgeld kan enkel tot 30 september.
 • Het schoolreglement kan je hier raadplegen

ATTESTEN

Enkel onderstaande attesten en documenten geven recht op verminderd tarief:
 • Inschrijvingsbewijs van gesubsidieerde academies muziek, woord en dans: voor jongeren (-18 jaar) van wie een ander gezinslid (op hetzelfde adres wonende) reeds het normale bedrag betaalde. 
 • Inschrijvingsbewijs andere studierichting in een gesubsidieerde academie: voor jongeren (-18 jaar) die zelf reeds ingeschreven zijn in een andere academie voor muziek, woord en/ of dans.
Volgende attesten moeten de korting bewijzen  voor de maand september 2017!:
 • Attest RVA/VDAB: voor uitkeringsgerechtigde werklozen. 
 • Attest OCMW: voor bestaansminimumtrekkers.
 • Attest “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap” (ten minste 66%) FOD SZ: voor personen die erkend zijn als gehandicapte.
 • Attest van de mutualiteit (als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%): voor personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.
 • Attest tehuis: voor leerlingen die in een instelling zoals een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut (MPI) verblijven.
 • Attest van het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) ofwel gemeentelijke documenten: voor erkende politieke vluchtelingen.
 • Gemeentelijk document: voor leerlingen die officieel ten laste zijn van een persoon die recht heeft op vermindering omwille van de werkloosheid, het recht op leefloon, de tegemoetkoming als gehandicapte of het statuut van politiek vluchteling.(Vergeet niet ook dit attest mee te nemen!)